Παρασκευή 3 Δεκέμβριος 2021

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2011 - 2012

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2011-2012

 • Ενημέρωση από το/τη Δ/ντή/τρια του σχολείου των εκπαιδευτικών για την δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας.

 • Ενημέρωση των μαθητών για την πρόθεση του σχολείου να υλοποιήσει πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας (στα Προγράμματα εφαρμόζεται βιωματική προσέγγιση των θεμάτων, ενθαρρύνεται η μαθητική πρωτοβουλία, η συνεργασία με την τοπική κοινωνία, καλλιεργείται η κριτική σκέψη) με το/τα όνομα/τα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και την ημέρα και τις ώρες υλοποίησης.

 • Έγγραφη ενημέρωση των γονέων για την πρόθεση του σχολείου να υλοποιήσει πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με το / τα όνομα / τα των εκπαιδευτικών και την ημέρα και ώρες λειτουργίας την εθελοντικής ομάδας (π.χ. Τετάρτη: 14.15 - 15.45μ.μ.) και τη συγκατάθεση τους για την συμμετοχή των παιδιών τους στην εθελοντική ομάδα.

 • Συγκροτείται εθελοντική μαθητική ομάδα είτε από ένα τμήμα, είτε μαθητές διαφορετικών τμημάτων ή και με τη συμμετοχή μαθητών από συνεργαζόμενο σχολείο.

 • Μετά τη συγκέντρωση των συγκαταθέσεων των γονιών και τη συγκρότηση της εθελοντικής ομάδας των μαθητών, σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ο Σύλλογος αποφασίζει για την υλοποίηση του προγράμματος και γράφεται Πρακτικό με το / τα όνομα / τα των εκπαιδευτικών που ανέλαβαν την υλοποίηση, (για την τρέχουσα σχολική χρονιά δεν προβλέπεται υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών), την ειδικότητά τους, το θέμα του προγράμματος, την ημέρα και τις ώρες υλοποίησης που θα είναι εκτός ωρών διδασκαλίας.

 • Μετά την απόφαση του Συλλόγου ο εκπαιδευτικός που ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος αρχίζει το σχεδιασμό υλοποίησης.

 • Ο εκπαιδευτικός που ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος συμπληρώνει το Σχέδιο Υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων και με διαβιβαστικό του σχολείου του το απευθύνει στον Υπεύθυνο Αγωγής Σταδιοδρομίας της Δ.Δ.Ε., Προκειμένου αυτός να εισηγηθεί την έγκριση του στην επιτροπή έγκρισης Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • Συζήτηση και επιλογή του θέματος με το οποίο θα ασχοληθούν οι μαθητές π.χ. Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο

 • Συζήτηση για το τι είναι Ομάδα και τι Δυναμική της Ομάδας. Θεωρητική κατάρτιση εκπαιδευτικού ώστε να είναι ενήμερος για τις φάσεις λειτουργίας των Ομάδων και την αντιμετώπιση δυσκολιών που θα παρουσιαστούν.

 • Δημιουργία ομάδων εργασίας π.χ. 1η ομάδα: Το Τεχνολογικό Λύκειο, 2η: Το Γενικό Λύκειο, 3η: Παράγοντες που μας επηρεάζουν στην επιλογή της εκπαιδευτικής μας πορείας, 4η: Συνδέω τα ενδιαφέροντα μου με τις εκπαιδευτικές επιλογές μου

 • Συζήτηση συναισθημάτων στην ομάδα (από την εμπειρία στην ομαδική δουλειά)

 • Συλλογή πληροφοριών: διαδίκτυο, επιστημονικές ενώσεις, συνεντεύξεις, εκδόσεις, κ.λ.π.

 • Κατανομή υλικού ανά ομάδα

 • Επεξεργασία υλικού

 • Ενδιάμεση αξιολόγηση υλικού και κατάθεση εμπειριών και συναισθημάτων

 • Λήψη απόφασης

 • Δημιουργία κειμένου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

 • Επιλογή τρόπων παρουσίασης στην ολομέλεια (ολόκληρο το τμήμα, την τάξη, το σχολείο)

 • Αξιολόγηση εμπειρίας, κατάθεση συναισθημάτων και δεξιοτήτων που συνειδητοποιηθήκαν μέσα από την ομαδική εργασία  

Τρόποι παρουσίασης: power point, παίξιμο ρόλων, παρουσίαση βίντεο, κ.λ.π.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Πράξη 1η, αρ.πρωτ. 21151, 22/12/2011 Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας)

ΑΣ

30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: ΜΕΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ16

2

ΖΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ ΠΕ02

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

12:00 ή 14:15

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ11

2

   

ΤΕΤΑΡΤΗ

14:10

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΣ

26ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ 

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ09

2

   

ΔΕΥΤΕΡΑ

14:05

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΣ

ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.06

0

ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.21

 

ΠΕΜΠΤΗ

15:00

ΣΧΟΛΕΙΟ

  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2011/2012
ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καλαιτζή Αικατερίνη, ΠΕ14.06
 
 
26 ° ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ: Νεανική Επιχειρηματικότητα. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ξάνθη Χαρίκλεια, ΠΕ09
 
30ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Γνώσεις και Δεξιότητες για ισχυρές οικονομίες και κοινωνίες. Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος μάθησης. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Καλογεροπούλου Μαρία ΠΕ15
 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ: Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λατσώνα Ευγενία.
 

Πρόγραμμα

πρόγραμμα 10/5

Πρόγραμα

Δημιουργία, διαχείριση ιστοσελίδας
Γεωργία Κωστοπούλου
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π Γαλατσίου

Συνδέσεις

Επισκέψεις

Σήμερα 0

Χθες 2

Εβδομάδα 5

Μήνα 2

Όλες 7465

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012