Παρασκευή 3 Δεκέμβριος 2021

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (βάσει του υπαρ. 121118 / Γ7, 10.8.2012 εγγράφου της ΣΕΠΕΔ )

 • Ενημέρωση από Δ / ντή / τρια του σχολείου των εκπαιδευτικών για τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας.
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Ενημέρωση των μαθητών και των γονέων για την πρόθεση του σχολείου να υλοποιήσει πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με το όνομα του εκπαιδευτικού και τη μέρα και ώρες υλοποίησης του προγράμματος.
 • Στα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας εφαρμόζεται η βιωματική προσέγγιση των θεμάτων, ενθαρρύνεται η μαθητική πρωτοβουλία, η συνεργασία με την τοπική κοινωνία, καλλιεργείται η κριτική σκέψη και ο δημοκρατικός διάλογος.
 • Ο εκπαιδευτικός συγκροτεί την εθελοντική ομάδα με συμμετοχή μαθητών από ένα τμήμα ή από διαφορετικά τμήματα ή και από μαθητές του δικού του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου.
 • Ο εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με τους μαθητές επιλέγει το θέμα του προγράμματος και μαζί σχεδιάζουν το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τους στόχους, τις συνεργασίες και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και συμπληρώνει το «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας»
 • Το συμπληρωμένο «Σχέδιο υποβολής Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας» εγκρίνεται από το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, γίνεται πρακτικό στο οποίο αναγράφεται το όνομα του εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει την υλοποίηση, την μέρα και την ώρα υλοποίησης και τις ώρες συμπλήρωσης ωραρίου.
 • Ο Διευθυντής / τρια με διαβιβαστικό στέλνει στη Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας, εως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, (για την Επιτροπή Έγκρισης Σχολικών Δραστηριοτήτων ), προκειμένου οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ να εισηγηθούν την έγκρισή του:
 1. το συμπληρωμένο «Σχέδιο υποβολής Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας»
 2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο θα αναγράφεται: Ο τίτλος του προγράμματος, ο υπεύθυνος καθηγητής, η ημέρα και οι ώρες υλοποίησης του προγράμματος και τη συμπλήρωση ωραρίου του εκπαιδευτικού ή την εθελοντική συμμετοχή του.
 3. Κατάλογο με το ονοματεπώνυμο, την τάξη και το τμήμα των συμμετεχόντων μαθητών.

Για το σχ. έτος 2012 -2013:

Δεν προβλέπεται κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες εκπαιδευτικών.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει την 1η πρόγραμμα και να συμμετέχει μέχρι και σε 2.

Σε κάθε εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι 2 ώρες συμπλήρωσης ωραρίου.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τουλάχιστον 5 μήνες.

Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε 2 προγράμματα.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται παρουσίαση των προγραμμάτων.

Οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ οφείλουν να παρακολουθούν και να υποστηρίζουν τα προγράμματα στα σχολεία ευθύνης τους.

Οι Διευθυντές / ντριες των σχολείων και οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ ελέγχουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Ο σοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υλοποιήσουν Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητας Νέων» (ΣΕΝ), έγγραφο 125075 / Γ7, 12/10/2012 ΣΕΠΕΔ, και να το εντάξουν στα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, να επικοινωνήσουν με το ΚΕ.ΣΥ.Π.

Πρόγραμμα

πρόγραμμα 10/5

Πρόγραμα

Δημιουργία, διαχείριση ιστοσελίδας
Γεωργία Κωστοπούλου
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π Γαλατσίου

Συνδέσεις

Επισκέψεις

Σήμερα 0

Χθες 2

Εβδομάδα 5

Μήνα 2

Όλες 7465

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012