Τρίτη 12 Νοέμβριος 2019

2014 - 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου: ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
Υπεύθυνοι εκπ/κοί: Βλάχος Δημήτριος, ΠΕ16, Νούλας Νικόλαος, ΠΕ19. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Δευτέρα και Τρίτη και ώρες 14.10 έως 14.55
 
39 Γυμνάσιο Αθήνας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
Υπεύθυνη εκπ/κός: Καλογεροπούλου Μαρία ΠΕ16, Συμμετέχοντες εκπ / κοί: Μελιτζάνη Αναστασία ΠΕ17.08, Αγιοπετρίτη Ευαγγελία ΠΕ05. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Δευτέρα 14.15 έως 15.40
 
 18 ΓΕΛ Αθήνας: ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. 
Υπεύθυνη εκπ / κός: Γκίκα Μαρουλή ΠΕ06, Συμμετέχουσα εκπ/κός: Λυκούδη Αγγιολίνα ΠΕ10. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 14.10 έως 14.55
 
1ο ΓΕΛ Γαλατσίου: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. 
Υπεύθυνη εκπ/κός: Ψαρρή Παρασκευή, ΠΕ04.01. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 14.10 έως 14.55
Το συντονισμό των παραπάνω προγραμμάτων είχε η Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.  του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου  κα Γεωργία Κωστοπούλου. 
 
(Αρ. Πρωτ. 167127 / Γ7, 10.15.2014)
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας:
 • Οι Υπεύθυνοι των ΚΕΣΥΠ ενημερώνουν τους Δ / ντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.
 • Ο Δ / ντής σε παιδαγωγική συνεδρίαση ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς.
 • Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα.
 • Η ομάδα επιλέγει το θέμα του προγράμματος.
 • Ακολουθεί ο σχεδιασμός
 • Οι εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας υποβάλλουν στη ΔΔΕ συμπληρωμένο το «Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος" (που επισυνάπτεται στην εγκύκλιο) αφού προηγουμένως ενημερώσουν τον Υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ. Μαζί με το Σχέδιο, για να εγκριθεί το πρόγραμμα, θα πρέπει να επισυνάπτονται: 1. Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους 2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο να αναγράφονται: ο τίτλος του προγράμματος, το ονοματεπώνυμο του εκπ / κού, ΠΕ ..., ημέρα και ώρες υλοποίησης, αν είναι για συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή αποζημίωση (μόνο οι ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)
 • Τα σχέδια εγκρίνονται από το Δ / ντή και το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και υποβάλλονται στους Υπευθύνους της ΔΔΕ προκειμένου να εισηγηθούν την εγκρισή τους.
 • Η διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μήνες
 • Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων
 • Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται ένα δίωρο εβδομαδιαίων το οποίο ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου και συνοδεύει το «Σχέδιο υποβολής προγράμματος"
 • Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι δύο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς με εξαίρεση των ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 οι οποίοι δεν δικαιούνται συμπλήρωση ωραρίου και ανταυτής θα λαμβάνουν δίωρη υπερωριακή αποζημίωση ανά εβδομάδα.
 • ΚΑΘΕ Εκπαιδευτικός μπορεί ΝΑ υλοποιεί εως ΔΥΟ Προγράμματα εκ Των οποίων ΤΟ ΕΝΑ Ως αναλαμβάνων.
 • κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο προγράμματα.
 • Οι Υπεύθυνοι / νες των ΚΕΣΥΠ και ο / η Δ / ντής / ντρια της σχολικής μονάδας ελέγχουν την υλοποίηση των εγκεκρμένων προγραμμάτων Α.Σ.
 • Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Δ / ντής της σχολικής μονάδας ενημερώνει εγγράφως τον Υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους.
 • Μετά την παραπάνω ενημέρωση από το Δ / ντή της σχολικής μονάδας χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης του Προγράμματος με τις υπογραφές του Δ / ντή Εκπαίδευσης και του Υπευθύνου του ΚΕΣΥΠ
 • Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ορίζεται ημέρα / ες παρουσίασης - προβολής των προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο
 • Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 στην ΔΔΕ.
 • Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να υπάρχει: έγκριση του φορέα από τη Δ / νση ΣΕΠΕΔ (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος) και η σύμφωνη γνώμη του Δ / ντή της σχολικής μονάδας. 
Δημιουργία, διαχείριση ιστοσελίδας
Γεωργία Κωστοπούλου
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π Γαλατσίου

Συνδέσεις

Επισκέψεις

Σήμερα 2

Χθες 3

Εβδομάδα 5

Μήνα 19

Όλες 6544

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012