Παρασκευή 3 Δεκέμβριος 2021

1a3fa2da6e Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) θεσπίζονται για πρώτη φορά με το νόμο 2525/97 για την Παιδεία. Οργανώνονται και λειτουργούν από το 2000, Κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, στις πρωτεύουσες των νομών και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

 Στελεχώνονται:

 • από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

 Τι προσφέρει ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός:

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχει στόχο να βοηθήσει το νέο/α να παίρνει εκπαιδευτικές αποφάσεις και να σχεδιάζει την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία. Ειδικότερα:

 • Να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικοτητάς του, τα ενδιαφεροντά του, τις δεξιότητές του και τις αξίες του, ώστε να κάνει τις επιλογές που του ταιριάζουν.
 • Να μάθει πως να αναζητεί, να αξιολογεί και να αξιοποιεί τις πληροφορίες, με βάση την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη.
 • Να μάθει τη διαδικασία λήψης απόφασης, για να τη χρησιμοποιεί κάθε φορά που θα χρειαστεί να πάρει αποφάσεις.
 • Να πληροφορηθεί έγκαιρα και έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
 • Να ενημερωθεί για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού του Δελτίου, αν είναι υποψήφιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μπορούν να βοηθηθούν οι γονείς από τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

 • για Συμβουλευτική στήριξη σε θέματα που αφορούν την οργάνωση του διαβάσματος του παιδιού τους και την ενημέρωση τους για το εκπαιδευτικό σύστημα.
 • για να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των εφήβων και να τους στηρίξουν στις αποφάσεις τους, μέσα από τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εμπιστοσύνης και αποδοχής.

 Τα ΚΕ.ΣΥ.Π. διαθέτουν:

Ιστοσελίδα με Πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό για θέματα εκπαίδευσης.

Συνδέονται:

 •  Με το Υπουργείο Παιδείας
 •  Με το διαδίκτυο (internet)
 •  Με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (www.eoppep.gov.gr)
 • Με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr)

Απευθύνονται:

 • Σε όλους τους μαθητές
 • Σε αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας εκπ/σης
 • Σε υποψηφίους για ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ και για κάθε άλλη σχολή κατάρτισης και επιμόρφωσης
 • Σε καθηγητές που εφαρμόζουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα σχολεία ευθύνης τους
 • Σε κάθε νέο και νέα.

Προσφέρουν:

 • Συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές προκειμένου να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους
 • Πληροφόρηση για σπουδές και επαγγέλματα
 • Στήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν το  Σ.Ε.Π. στα σχολεία ευθύνης τους.
 • Στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους. 

Οργανώνουν:

 • Ενημερώσεις  για μαθητές και γονείς σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθηγητές που εφαρμόζουν τον Σ.Ε.Π. στα σχολεία ευθύνης τους
 • Ενημερωτικές Ημερίδες για μαθητές και γονείς.
 • Ημερίδες παρουσίασης των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας 

Συνεργάζονται:

 • Με το Υπουργείο Παιδείας
 • Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς.

       Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Γαλατσίου, ανήκει στη Α' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, φιλοξενείται δε από το Δήμο Γαλατσίου και στεγάζεται στο χώρο του Δημαρχείου (Ιπποκράτους και Αρχιμήδους )

Πρόγραμμα

πρόγραμμα 10/5

Πρόγραμα

Δημιουργία, διαχείριση ιστοσελίδας
Γεωργία Κωστοπούλου
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π Γαλατσίου

Συνδέσεις

Επισκέψεις

Σήμερα 0

Χθες 2

Εβδομάδα 5

Μήνα 2

Όλες 7465

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012