Τρίτη 12 Νοέμβριος 2019

 

 

 

 

 

 

Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου, στα σχολεία ευθύνης του ΚΕ.ΣΥ.Π. με τις παρεχόμενες από αυτό  υπηρεσίες Συμβουλευτικής στήριξης των  μαθητών/τριών και των γονέων τους

Διαχείριση, δημιουργία υλικού, επιμέλεια και αναρτησή του στην Ιστοσελίδα του ΚΕ.ΣΥ.Π., από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου Γεωργία.

Ατομική Συμβουλευτική στήριξη σε προκαθορισμένα ραντεβού μαθητών/τριών και των γονέων τους σε συναντήσεις τρίωρης περίπου διάρκειας.

Συνεργασία της Υπεύθυνης Σ.Ε.Π. κας Κωστοπούλου, με το Γραφείο Τύπου του Δήμου Γαλατσίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το ΚΕ.ΣΥ.Π. Ανάρτηση πληροφοριών για το ΚΕ.ΣΥ.Π. στο Ενημερωτικό Δελτίο newsletter του Δήμου, μηνός Σεπτεμβρίου, τεύχος 3, σελ. 15.

Οργάνωση και υλοποίηση από την Υπεύθυνη Σ.Ε.Π κα Κωστοπούλου  ενημερωτικής συνάντησης για  τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης της, που επιθυμούν να υλοποιήσουν δράστηριότητες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με θέμα: "Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού" τη Δευτέρα 5.10.2015, στο χώρο του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου.(αρ. πρωτ. 15165/29-9-2015 Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας). Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δόθηκε Υποστηρικτικό και ενημερωτικό υλικό.

Επιμέλεια των συνοπτικών απολογισμών των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας το σχ. έτος 2014 - 2015, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, ως μέλος της Επιτροπής των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και αναρτησή τους στην Ιστοσελίδα της ΔΔΕ Α΄Αθήνας  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015  και στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας e-yliko

Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, και αναρτησή του από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Γαλατσίου, για  ενημέρωση των δημοτών  σχετικά με  τις προσφερόμενες υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού από το ΚΕ.ΣΥ.Π., στο wewsletter Νοεμβρίου, τεύχος 4, σελ. 15.

Συγγραφή  από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου Γεωργία  e-book  "ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, από το 2016", Γεωργία Ι. Κωστοπούλου, Αθήνα 2015, ISBN 978-960-93-7504-7 , το οποίο αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε Α΄Αθήνας, στην Ιστοσελίδα του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου και στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας  e-yliko, για την ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών για την διάρθωση του Ημερήσιου Γενικού  και Επαγγελματικού Λυκείου με την ισχύουσα νομοθεσία έως 20/10/2015.

Οργάνωση και υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα:"Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή" από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία Κωστοπούλου, για τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ ευθύνης της, την Τετάρτη 4.11.2015, στο ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου (αρ. πρωτ. 17660/30-10-2016, Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας). Εισήγητριες: κα Δήμητρα Μακρή, Σύμβουλος Παιδαγωγικής ευθύνης στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου, με θέμα εισήγησης: "Διαχείριση των μαθητών στην τάξη" και κα Γεωργία Κωστοπούλου, Υπεύθυνη ΣΕΠ, με θέμα εισήγησης: "Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή" Δόθηκε έντυπο και ηλεκτρονικό  υποστηρικτικό υλικό.

Ενημέρωση των σχολείων ευθύνης για την υποβολή πρότασης υλοποίησης Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας 2015 - 2016 από τους Υπευθύνους ΣΕΠ κ. Γ. Κωστοπούλου, 9/11/2015 και από τον κ. Δ. Μαυραγάνη  ( e-mail)  στις 11/11/2015

Συνάντηση συνεργασίας της Υπεύθυνης ΣΕΠ  Γ. Κωστοπούλου, με τους εκπαιδευτικούς  που θα υλοποιήσουν πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας τη τρέχουσα χρονιά στο σχολείο τους,  για την συμπλήρωση της πρότασης υλοποίησης του προγράμματος, 16/11/2015

Ορισμός της Υπεύθυνης ΣΕΠ κας Γ. Κωστοπούλου, ως μέλος της Επιτροπής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας), ΔΔΕ Α΄Αθήνας,σχ. έτους 2015 - 2016  (αρ. πρωτ. 18996/17.11.2015)

Οργάνωση και υλοποίηση Ημερίδας για το Εκπαιδευτικό Σύστημα από την Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου, Γ. Κωστοπούλου, για τους Διευθυντές και  εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης της με τις  εξής εισηγήσεις:   α.  Η Ατομική Συμβουλευτική και Πληροφόρηση στο ΚΕ.ΣΥ.Π, β. Η διάρθρωση του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, στις 23.11.2015, στο χώρο του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου (αρ. πρωτ. 18745/12.11.2015) Δόθηκε υποστηρικτικό και ενημερωτικό  υλικό.

Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας το σχ. έτος 2015-2016 στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου από την Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. Γ. Κωστοπούλου με τις παρακάτω θεματικές: α. Ανάπτυξη της Δυναμικής στην Ομάδα, β. Ο Συντονιστής εκπαιδευτικός, γ. Προγραμματισμός δράσεων, στις 17.12.2015 (αρ. πρωτ. 21193/14.12.2015, ΔΔΕ Α΄Αθήνας).

Οργάνωση  και υλοποίηση Ημερίδας   από την Υπεύθυνη ΣΕΠ  κα Κωστοπούλου Γεωργία  για τους Προέδρους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων ευθύνης της  με θέμα: "Ενημέρωση & ενδυνάμωση της οικογένειας μέσα από την πληροφόρηση". Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 27.1.2016 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημαρχείο  Γαλατσίου με εισηγήτριες την Υπεύθυνη ΣΕΠ Γ. Κωστοπούλου και την Ψυχολόγο κα Γκιόκα Νικολίνα (αρ. πρωτ. 1081/20.01.2016  Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας) Δόθηκε ενημερωτικό υλικό.

Ανατροφοδοτική Συνάντηση  Υπόστηριξης  των  εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει την υλοποίηση των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας σχ. έτους 2015 - 16,  από την   Υπεύθυνη  ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου, στις 18/2/2016 (αρ. πρωτ. 2325/9/2/2016)

Κατάθεση πρότασης (15/2/2016) από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου στον ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ με  θέμα:   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αποστολή  εγγράφου από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου στα σχολεία ευθύνης της, για δήλωση συμμετοχής των σχολείων στην Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που προτίθεται να οργανώσει σε συνεργασία με το Δήμο Γαλατσίου (αρ. πρωτ. 3351, 23/2/2016)

Ενημερώσεις μαθητών της Β΄τάξης των Λυκείων ευθύνης της  Υπεύθυνης ΣΕΠ κας Κωστοπούλου με θέμα:

"Εκπαιδευτικό σύστημα - Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"

21 ΓΕ.Λ.  Αθήνας: Παρασκευή 5 /2/2016

40 ΓΕ.Λ. Αθήνας: Παρασκευή 12/2/2016

1ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου: Παρασκευή 19/2/2016

39 ΓΕ.Λ. Αθήνας: Παρασκευή 26/2/2016

15ο ΓΕ.Λ. Αθήνας: Τρίτη 1/3/2016

2ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου: Παρασκευή 4/3/2016

3ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου: Τρίτη  8/3/2016

4ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου: Τρίτη 15/3/2016

Ολες οι ενημερώσεις πραγματοποίηθηκαν  σε προγραμματισμένες ημερομηνίες και ώρες, στις αίθουσες εκδηλώσεων των σχολείων, με χρήση των Νέων Τεχνολογιών, παρουσία των Διευθυντών και εκπαιδευτικών των σχολείων.

Συνεργασία της Υπεύθυνης ΣΕΠ Γ. Κωστοπούλου με το Δήμο Γαλατσίου για τη στήριξη (χώρο, εκτύπωση προγραμμάτων και προσκλήσεων,κ.λ.π.) για την οργάνωση Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις 21 και 22 Απριλίου. Επίσης συνεργασία με το ΕΜΠ, το ΟΠΑ, το Γεωπονικό, το Χαροκόπειο, το ΠΑΠΕΙ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ιόνιο Παν., την Πολεμική Αεροπορία, την ΑΣΠΑΙΤΕ, το ΑΕΙ Τ.Τ.  Πειραιά, το ΑΤΕΙ Αθήνας και επαγγελματίες για τη συμμετοχή τους στη Διημερίδα με εισηγήσεις.

Συμμετοχή  με πρόταση, από την κα Γ. Κωστοπούλου, στο ΙΕΠ για την εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συνεργασία της Υπεύθυνης ΣΕΠ κας Γ. Κωστοπούλου, με ΥΠΠΕΘ: Δ/ντή Σπουδών Δ.Ε.,Δ/ντή Ε.Ε.,Περιφερειακό Δ/ντή Πρωτ/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής κο Λόντο, τον Προϊστάμενο  Μαθητικών Θεμάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του  ΥΠΠΕΘ κο  Μαγουλά, την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού κα Λάππα, τον Αντιπρόεδρο  της ΟΛΤΕΕ  κο  Κερασιώτη, τον Πρόεδρο  της Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας  κο Κόκλα, την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του 3ου ΓΕ.Λ. Γαλατσίου κα Χελιώτη, το μαθητή του 1ου ΓΕ.Λ. Γαλατσίου  κο Κακκαλή  για χαιρετισμό στη Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού "ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ" στις 21 & 22 Απριλίου 2016. Με τους επαγγελματίες: κο Δ. Τσουκαλά, τ. Πρόεδρο της κοινότητας Αναβρας Μαγνησίας, το Συνταγματάρχη κο Μπαρμπόμπουλο, την επιχειρηματία κο Καράμπελα, το Σκηνοθέτη κο Γαρυφαλάκη, την ιατρό και υψίφωνο κα Ντάγλα για εισήγηση για το επάγγελμα τους στη Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις 21 & 22 Απριλίου 2016. Με του Διευθυντές/ντριες των Λυκείων ευθύνης για τη συμμετοχή ως μέλη των προεδρίων.

Ενημερώσεις μαθητών της Α΄τάξης των Λυκείων από τον Υπεύθυνο ΣΕΠ κο Μαυραγάνη με θέμα:

"Εκπαιδευτικό σύστημα - Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"

3ο  ΓΕ.Λ.  Ν. Φιλαδέλφειας:  21/1/2016

59ο ΓΕ.Λ. Αθήνας: 8/2/2016

49ο ΓΕ.Λ. Αθήνας 12/2/2016 και 14/4/2016

2ο ΓΕ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας 22/2/2016

ΓΕ.Λ. Ν. Χαλκηδόνας 25/2/2016

18ο ΓΕ.Λ. Αθήνας 3/3/2016

22ο ΓΕ.Λ. Αθήνας 7/3/2016 και  11/4/2016

65ο ΓΕ.Λ.  Αθήνας  10/3/2016

Ενημερώσεις των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου, των σχολείων ευθύνης της Υπεύθυνης ΣΕΠ κας Κωστοπούλου, (σχετ. αρ. πρωτ. 32374/Δ2,24.2.2016 ΥΠΠΕΘ και 5542/18.3.2016 έγγραφο της ΔΔΕ Α΄Αθήνας) για τις ειδικότητες που λειτουργούν στα Επαγγελματικά Λύκεια.  Η Υπεύθυνη ΣΕΠ συντόνισε την οργάνωση των ενημερώσεων  στη Γ΄Γυμνασίου ανάμεσα στους   Διευθυντές των Γυμνασίων και των Επαγγελματικών Λυκείων της περιοχής, ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν για όλες τις ειδικότητες που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ της περιοχής ,ως εξής:

15 Γυμνάσιο Αθήνας: 17/3/2016 από τους Δ/ντές των ΕΠΑΛ: κο Αλεξανδρή, 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου  κο Κερασιώτη,2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, κο Πρίντεζη 4ου ΕΠΑΛ Αθήνας 

21 Γυμνάσιο Αθήνας: 23/3/2016 από τον κο Παπαδόπουλο Δ/ντή του 21ου ΓΕΛ, κο Αλεξανδρή Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου και τον κο Κερασιώτη Δ/ντή του 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου. Επίσης οργανώθηκε επίσκεψη των μαθητών στο 6ο  Ε.Κ.  Αθήνας 1/4/2016.

39ο Γυμνάσιο Αθήνας: 28/3/2016 από τοπ Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου κο Αλεξανδρή, του 2ου ΕΠΑΛ κου Κερασιώτη και στις 31/3/2016 από το Δ/ντή του 4ου ΕΠΑΛ Αθηνών κο Πρίντεζη και το Δ/ντή του 2ου ΕΠΑΛ Αθήνας.

40 Γυμνάσιο Αθήνας: 16/3/2016 από τον κο Αλεξανδρή και τον κο Κερασιώτη

60 Γυμνάσιο Αθήνας: 15/3/2016 από τον κο Αλεξανδρή και τον κο Πρίντεζη

72 Γυμνάσιο Αθήνας: 18/3/2016 από τον κο Κερασιώτη και τον κο Αλεξανδρή

1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου: 28/3/2016 από τον κο Αλεξανδρή και τον κο Κερασιώτη

2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου: 21/3/2016 από τον κο Αλεξανδρή και τον κο Κερασιώτη

3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου: 16/3/2016 από τον κο Σιέμο Δ/ντή του 3ου ΓΕΛ και τον κο Αλεξανδρή και τον κο Κερασιώτη Δ/ντές του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου και κο Πρίντεζη Δ/ντή του 4ου ΕΠΑΛ Αθήνας

4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου:16/3/2016 από τον κο Σιέμο Δ/ντή του 3ου ΓΕΛ Γαλατσίου, τον κο Αλεξανδρή  και τον κο Κερτασιώτη Δ/ντές του 1 και 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου και τον κο Πρίντεζη Δ/ντή του 4ου ΕΠΑΛ Αθηνών.

5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου:22/3/2016: από την κα Τσουκαλά Δ/ντρια του 1ου ΓΕΛ Γαλατσίου και κους Αλεξανδρή και Κερασιώτη Δ/ντές του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου

6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου:15/1/2016 από το Δ/ντή του 4ου ΕΠΑΛ Αθήνας κο Πρίντεζη και στις 17/3/2016 από τους Δ/ντές του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου κο Αλεξανδρή και κο Κερασιώτη.

Ενημερώσεις των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου από τον Υπεύθυνο ΣΕΠ κο Μαυραγάνη Δημήτρη με θέμα "Μετά το Γυμνάσιο:Επιλογές - Προσανατολισμός"    

Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας: 21/3/2016    σε συνεργασία με την κα Ζαχαριουδάκη Ελευθερία, ΠΕ18.08 του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας.

1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας: 28/3/2016 σε συνεργασία με την κα Ζαχαριουδάκη, ΠΕ18.08

49ο Γυμνάσιο Αθήνας: 31/3/2016

3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας: 4/4/2016

65ο Γυμνάσιο Αθήνας: 7/4/2016 σε συνεργασία με την κα Ζαχαριουδάκη Ελευθερία, ΠΕ18.08 και την κα Μπομπότη Αγγελική ΠΕ18.10 του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας.

68ο Γυμνάσιο Αθήνας:18/4/2016                                                                                     

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ       "ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ" 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΑΦΙΣΑ             στις  21  &  22  Απριλίου  2016

Η Διημερίδα οργανώνεται  από  τη Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, την Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου κα Γ. Κωστοπούλου σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες ευθύνης της και τη στήριξη του Δήμου Γαλατσίου και της Αντιδημάρχου Παιδείας κας Σοφίας Λεπίδα - Ντάγλα. Στη Διημερίδα θα γίνει παρουρίαση 2 Πολυτεχνικών Σχολών, 43 Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και 3 Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Το πρόγραμμα και η αφίσα της Διημερίδας έχουν  αναρτηθεί στις Ιστοσελίδες:

http://dide-a-ath.att.sch.gr/new/index.php?option=com_content&view=article&id=1661:2016-04-18-07-00-36&catid=2:2011-02-15-15-32-06&Itemid=1

http://www.palmosnews.gr/nea-galatsiou/article/16702/dihmerida-epaggelmatikou-prosanatolismou-sto-dhmo-galatsiou

http://www.galatsi.gov.gr/web/guest/announcements?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=8364&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome

http://www.oltee.gr/?p=6283

 https://www.alfavita.gr/arthron/imeres-stadiodromias-diimerida-epaggelmatikoy-prosanatolismoy

25.4.2016.    Η  παραπάνω Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού υλοποιήθηκε με πολύ μεγάλη συμμετοχή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, 850 περίπου άτομα, των σχολείων ευθύνης της Υπεύθυνης ΣΕΠ  ΚΕ.ΣΥ.Π. κας Κωστοπούλου, αλλά και με συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων από όλες τις περιοχές της  Δ.Δ.Ε.  Α΄Αθήνας. Οι δύο Συνεδριακές αίθουσες ήταν ασφυκτικά γεμάτες και τις δύο ημέρες και το ενδιαφέρον των μαθητών  πολύ μεγάλο για τις παρουσιάσεις των Πολυτεχνικών  Σχολών και των Τμημάτων  ΑΕΙ και ΤΕΙ από τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές. Την Διημερίδα προλόγισε η Δ/ντρια της Δ.Δ.Ε.  Α΄Αθήνας κα Ιωάννα Ψίνα και χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Γαλατσίου κος Μαρκόπουλος, η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Λεπίδα-Ντάγλα, η Προισταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού  του ΥΠΠΕΘ  κα Λάππα, ο Προιστάμενος Μαθητικών Θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  του ΥΠΠΕΘ  κος Μαγουλάς, ο Αντιπρόεδρος της ΟΛΤΕΕ κος Κερασιώτης, ο Πρόεδρος της Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας κος Κόκλας, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 3ου ΓΕ.Λ. Γαλατσίου κα Χελιώτη και  μαθητής του 1ου ΓΕ.Λ. Γαλατσίου κος Κακκαλής. ΄Εξω από τις Συνεδριακές αίθουσες είχαν αναρτηθεί ανακοινώσεις του 4ου και 5ου Γυμνασίου Γαλατσίου, του 21ου   και 72ου Γυμνασίου  Αθήνας,  με δράσεις που υλοποίησαν τη φετινή σχολική χρονιά  στα πλαίσια του Σ.Ε.Π. και του 1ου και 2ου ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου και 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών, με τις Ειδικότητες που λειτουργούν στα σχολεία τους. Επίσης   στο τέλος της Διημερίδας παρουσιάστηκαν  τα αποτελέσματα  των  τριών  Προγράμματων  Αγωγής Σταδιοδρομίας, που υλοποιήθηκαν στο 21ο Γυμνάσιο Αθήνας, στο 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου και στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου τη φετινή σχολική χρονιά, τα οποία παρουσίασαν εντυπωσιακό ενδιαφέρον. Σχετικές δημοσιεύσεις:

Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  Εφημερίδα ΠΑΛΜΟΣ σελ. 10 και  galatsi.gov.gr

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κατάθεση πρότασης στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία από τον Υπεύθυνο ΣΕΠ κο Μαυραγάνη  στις 27 Μαίου 2016 με θέμα: Συμβουλευτική στήριξη του Μαθητικού Πληθυσμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή πρότασης για την εφαρμογή του ΣΕΠ στην τάξη από τον κο Μαυραγάνη στο ΙΕΠ, 10/6/2016

Δημιουργία Ε-ΒΟΟΚ  και Επιμέλεια  των συνοπτικών απολογισμών των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας  από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία Κωστοπούλου και εκδοσή τους από  τη Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, ISBN 978-618-82175-6-0  με τίτλο  ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016 

Ημερίδα με θέμα: "Σκέψεις και πληροφορίες πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου" (αρ. πρωτ. 10622/13.6.2016 ΔΔΕ Α΄Αθήνας) από την Υπεύθυνη ΣΕΠ Γεωργία Κωστοπούλου για τους μαθητές της Γ΄ΓΕΛ και τους γονείς τους, τη Πέμπτη 23.6.2016, στο Δημαρχείο Γαλατσίου, ώρα 12.00,  με εισηγήτριες:την κα Γεωργία Κωστοπούλου, Υπεύθυνη Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την Ψυχολόγο κα Νικολίνα Γκιόκα.

Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου (E-BOOK) από την  Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία Κωστοπούλου με τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού "ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ"  και εκδοσή τους από τη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, ISBN 978-618-82175-8-4. Η έκδοση περιλαμβάνει όλο το υλικό της Διημερίδας  που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο "ΚΑΜΙΝΙ" του Δήμου Γαλατσίου και έχει αναρτηθεί στις Ιστοσελίδες:

Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας http://dide-a-ath.att.sch.gr/new/images/stories/anakoinoseis/prakt_diimer_kesyp_gal_21_22-4_22-6-16.pdf  

Υπουργείο παιδείας   http://www.e-yliko.gr/SEP/attachments/kesyp/prakt_diimer_kesyp_gal_21_22-4_22-6-16.pdf

Δήμου Γαλατσίου  http://www.galatsi.gov.gr/web/guest/pressrelease?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=8945&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome

ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου http://dide-a-ath.att.sch.gr/new/images/stories/anakoinoseis/prakt_diimer_kesyp_gal_21_22-4_22-6-16.pdf


Δημιουργία, διαχείριση ιστοσελίδας
Γεωργία Κωστοπούλου
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π Γαλατσίου

Συνδέσεις

Επισκέψεις

Σήμερα 2

Χθες 3

Εβδομάδα 5

Μήνα 19

Όλες 6544

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

  • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017
  • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
  • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015
  • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014
  • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013
  • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012