Τρίτη 12 Νοέμβριος 2019

 

 

 

 

 • Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου στα σχολεία ευθύνης, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  από το ΚΕ.ΣΥ.Π. για την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (αρ. πρωτ. 15476/9-9-2016, ΔΔΕ Α΄Αθήνας)
 • Αποστολή των Πρακτικών της Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού που οργάνωσε η Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου και υλοποιήθηκε στις 21 & 22 Απριλίου 2016, στο Πολιτιστικό Κέντρο Καμίνι του Δήμου Γαλατσίου, στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄Αθήνας, για ανάρτηση  στις Ιστοσελίδες των σχολείων, για την ενημέρωση μαθητών και γονέων, με τις εισηγήσεις των Πανεπιστημιακών Καθηγητών και των Επαγγελματιών που  συμμετείχαν στη Διημερίδα (αρ. πρωτ. 15478/9-9-2016)
 • Παροχή Ατομικής Συμβουλευτικής στήριξης και Πληροφόρησης μαθητών και γονέων σε προκαθορισμένες συναντήσεις. Η Συμβουλευτική διαδικασία περιλαμβάνει τη Συμβουλευτική Συνέντευξη, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τη συζήτηση των συμπερασμάτων και την πληροφόρηση.
 • Αποστολή εγγράφου στα σχολεία ευθύνης με τον Προγραμματισμό και Οργάνωση επισκέψεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις σχολικές μονάδες ευθύνης (Γυμνάσια)  (αρ. πρωτ. 16361/20-9-2016 ΔΔΕ Α΄Αθήνας)
 • Οργάνωση και υλοποίηση, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, ενημερωτικής συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης της, που επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας στις 24/10/2016  (αρ. πρωτ. 18655/18-10-2016 ΔΔΕ Α΄Αθήνας).
 • Αποστολή, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, βοηθητικού υλικού  προς τα σχολεία ευθύνης της, με θέμα: "Πληροφορίες για το σχεδιασμό  Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας"  στις 19/10/2016 (αναλυτικά:Συνοπτικές οδηγίες, σχέδιο προγράμματος σε μορφή word,ενδεικτική θεματολογία, υπόδειγμα Πρακτικού, υπόδειγμα Διαβιβαστικού)
 • Οργάνωση και υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ  κα Κωστοπούλου, για τους εκπαιδευτικούς ΣΕΠ των ΕΠΑΛ  ευθύνης της, με θέμα:"Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας" στο  ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου στις 3/11/2016  (αρ. πρωτ. 18656/18-10-2016  ΔΔΕ Α΄ Αθήνας)
 • Οργάνωση και υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου Γεωργία για τους εκπαιδευτικούς  Αγωγής Σταδιοδρομίας των σχολείων ευθύνης της, στο ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου στις 21/11/2016 με θέμα:"Μεθοδολογία υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας" (αρ. πρωτ. 21256/16-11-2016 Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας). Δόθηκε υποστηρικτικό υλικό.
 • Οργάνωση και υλοποίηση Βιωματικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Αγωγής Σταδιοδρομίας από την υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία Κωστοπούλου για τους συντονιστές και συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας των σχολείων ευθύνης της, με θέμα: "Το βίωμα ενισχύει τη μάθηση, μαθαίνουμε καλύτερα αυτό που βιώνουμε παρά αυτό που βλέπουμε ή ακούμε" στις 5/12/2016 στο χώρο του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου.
 • Δημιουργία και αποστολή υποστηρικτικού υλικού (power point) από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο Βιωματικό σεμινάριο  Αγωγής Σταδιοδρομίας στις 5/12/2016, με   Βιωματικές ασκήσεις  στις 7/12/2016.
 • Αποστολή στις 15/12/2016, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, υποδειγμάτων και πληροφοριών σύνταξης Επαγγελματικής Μονογραφίας, για τη διευκόλυνση των  μαθητών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό  που οργανώνει το ΥΠΠΕΘ - Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για την αξιοποίηση του διαδικτύου στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό με θέμα "Δυνατότητες και προοπτικές του επαγγέλματος που θέλω να ακολουθήσω ή των επαγγελμάτων των γονιών μου μέσα από το Διαδίκτυο" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SID 2017 (αρ. πρωτ. 209563/Δ7,8-12-2016 ΥΠΠΕΘ)
 • Μέλος της κριτικής επιτροπής, η κα Γεωργία Κωστοπούλου, των έργων των μαθητών/τριών του Διαγωγισμού Διαγωνισμού SID 2017 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Δείγματα συμμετοχών των μαθητών/τριών των σχολείων ευθύνης της κας Κωστοπούλου:1ο ΓΕΛ Γαλατσίου  5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 72ο Γυμνάσιο Αθήνας 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου
 • Οργάνωση και υλοποίηση από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γ. Κωστοπούλου, ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  στα Γυμνάσια ευθύνης της, σε εφαρμογή του αρ. πρωτ. 129457/Δ7/04-08-2016 απόφασης τοτυ ΥΠΠΕΘ, 142817/Δ7/06-09-2016 απόφασης του ΥΠΠΕΘ και της αριθμ. πρωτ. 16361/20-09-2016 απόφασης της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας:  με θέμα: "Γνωρίζω τον εαυτό μου, αξιοποιώ τα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ, μαθαίνω να αναζητώ έγκυρη πληροφόρηση, μαθαίνω τον τρόπο λήψης απόφασης". Οι Ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες εκδηλώσεων των σχολείων, με χρήση ηλεκτρονικού υλικού και  τη συμμετοχή όλων των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου, των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών τους, στις παρακάτω ημερομηνίες:

15ο  Γυμνάσιο Αθήνας,  18/10/2016

21ο Γυμνάσιο Αθήνας,   25/10/2016

39ο Γυμνάσιο Αθήνας,   1/11/2016

40ο Γυμνάσιο Αθήνας,   8/11/2016

60ο Γυμνάσιο Αθήνας,   15/11/2016

72ο Γυμνάσιο Αθήνας,   25/11/2016

1ο Γυμνάσιο Αθήνας,     29/11/2016

2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,  7/12/2016

3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,  13/12/2016

4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,  21/12/2016

5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,  17/1/2017

6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,  24/1/2017

 • Οργάνωση και υλοποίηση, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, Επιμορφωτικού Σεμιναρίου (αρ. πρωτ. 2459 Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας) για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα: "Πορεία υλοποίησης,διαχείριση δυσκολιών, προγραμματισμός και τρόποι δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας"  στις  20.2.2017, ώρες 14.30 - 17.00 στο χώρο του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου.
 • Επισκέψεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπευθύνου ΣΕΠ κ. Δ. Μαυραγάνη στα Γυμνάσια ευθύνης του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 129457/Δ7/04-08-2016,142817/Δ7/06-09-2016 αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ και της αριθμ. πρωτ. 16361/20-09-2016 απόφασης της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας:

      49ο Γυμνάσιο Αθήνας,  20/10/2017

      59ο Γυμνάσιο Αθήνας,  03/11/2016

      65ο Γυμνάσιο Αθήνας,  10/11/2016

      68ο Γυμνάσιο Αθήνας,  24/11/2016

      18ο Γυμνάσιο Αθήνας, 01/12/2016

      1ο  Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, 12/12/2016

      2ο  Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, 15/12/2016

      3ο  Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, 12/01/2017

      Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας, 26/01/2017

      Λεόντειο Γυμνάσιο, 09/02/2017

 • Προγραμματισμός και Οργάνωση Ενημερώσεων  με θέμα  την Επαγγελματική Εκπαίδευση  από την  Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία Κωστοπούλου  σε συνεργασία με το Διευθυντή του 1ου  ΕΠΑΛ Γαλατσίου κο Αλεξανδρή, του 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου κο  Βαλελή και το Διευθυντή του 4ου ΕΠΑΛ κο Πρίντεζη για τα Γυμνάσια ευθύνης της (αρ. πρωτ. 2458/10-2-2017 Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας)

          15ο Γυμνάσιο Αθήνας 28/2/2017

          21ο Γυμνάσιο Αθήνας 2/3/2017

          39ο Γυμνάσιο Αθήνας 7/3/2017

          40ο Γυμνάσιο Αθήνας 9/3/2017

          60ο Γυμνάσιο Αθήνας 14/3/2017

          72ο Γυμνάσιο Αθήνας 16/3/2017

          1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 17/3/2017

          2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 21/3/2017

          3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 23/3/2017

          4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 28/3/2017

          5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 30/3/2017

          6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 31/3/2017

 • Οργάνωση επισκέψεων από τον Υπεύθυνο ΣΕΠ κο Μαυραγάνη, στα Γυμνάσια ευθύνης του για την ενημέρωση των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου αναφορικά με τις σπουδές στα ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τους Διευθυντές του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας και 1ου και 4ου ΕΠΑΛ Αθήνας:

          65ο Γυμνάσιο Αθήνας 7/3/2017

          18ο Γυμνάσιο Αθήνας 27/3/2017

          49ο Γυμνάσιο Αθήνας 28/3/2017

          59ο Γυμνάσιο Αθήνας 29/3/2017

          3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαφέλφειας 30/3/2017

          68ο Γυμνάσιο Αθήνας 4/4/2017

          2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 30/3/2017

          Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας 24/4/2017

 • Ομαδική Συμβουλευτική και ενημέρωση των  μαθητών/τριών   της Β΄ΓΕ.Λ. όλων των σχολείων ευθύνης της  Υπεύθυνης  ΣΕΠ κας  Κωστοπούλου με θέμα: "Γνωρίζω τον εαυτό μου και μαθαίνω για την  πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ο.Π., Ε.Π., Μαθήματα Βαρύτητας, Πηγές Πληροφόρησης, Λήψη Απόφασης) στις αίθουσες εκδηλώσεων των Λυκείων με  χρήση  των  Νέων Τεχνολογιών, παρουσία των Διευθυντών τους και των εκπαιδευτικών:

          15ο ΓΕΛ Αθήνας 1/3/2017

          21ο ΓΕΛ Αθληνας 15/3/2017

          39ο ΓΕΛ Αθήνας 29/3/2017

          40ο ΓΕΛ Αθήνας 13/3/2017

          1ο ΓΕΛ Γαλατσίου 21/3/2017

          2ο ΓΕΛ Γαλατσίου 26/4/2017

          3ο ΓΕΛ Γαλατσίου 17/43/2017

          4ο ΓΕΛ Γαλατσίου 28/4/2017

 • Επισκέψεις στα Λύκεια ευθύνης του, από τον Υπεύθυνο ΣΕΠ κο Μαυραγάνη, και ενημέρωση των μαθητών/τριών τηα Α΄τάξης με θέμα: "Εκπαιδευτικό Σύστημα - Εισαγωή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση":

          2ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας 2/3/2017

          22ο ΓΕΛ Αθήνας 6/3/2017

          3ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας 9/3/2017

          65ο ΓΕΛ Αθήνας  16/3/2017

          ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας  23/3/2017

          59ο ΓΕΛ Αθήνας  27/3/2017

          49ο ΓΕΛ Αθήνας 27/3/2017

          18ο  ΓΕΛ Αθήνας 27/4/2017

 • Οργάνωση, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου,  Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού "ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ" στις 6 και 7 Απριλίου 2017 σε συνεργασία με τη ΔΔΕ Α΄Αθήνας και τη στήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Στη Διημερίδα θα γίνει παρουσίαση 12 Πολυτεχνικών και Πανεπιστημιακών Σχολών και 40  Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές. Τη Διημερίδα θα παρακολουθήσουν μαθητές/τριες από  10 σχολικές μονάδες, γονείς και εκπαιδευτικοί. Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΙΣΑ Σχετικά δημοσιεύματα:Δ.Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ ,Alfavita, Εφημερίδα ΠΑΛΜΟΣ του Δήμου Γαλατσίου(σελ. 11), Δήμος    Γαλατσίου  ΕΛΕΣΥΠ
 • Υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις 6 και 7 Απριλίου που οργάνωσε η Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου κα Γ. Κωστοπούλου, Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, σε συνεργασία με τα Λύκεια ευθύνης της και τη στήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Τη Διημερίδα παρακολούθησαν  840 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί σε 2 ημέρες, σε δύο συνεδριακές αίθουσες την κάθε ημέρα. Στη Διημερίδα έγιναν παρουσιάσεις  12 Πολυτεχνικών και Πανεπιστημιακών σχολών και 40 τμημάτων ΑΕΙ και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σχετικά δημοσιεύματα και φωτογραφικό υλικό  TourismPress Fonien.gr
 • Οργάνωση, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου,  ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, στις 3 Μαίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο "ΚΑΜΙΝΙ" του Δήμου Γαλατσίου, με παρουσίαση των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιήθηκαν στα σχολεία ευθύνης της, τη σχολική  χρονιά 2016 - 2017 και κεντρικό ομιλητή τον Πανεπιστημιακό Καθηγητή κο Μπουραντά. ΑΦΙΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σχετικά δημοσιεύματα:ΔΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ Δήμος Γαλατσίου ΕΛΕ.ΣΥ.Π. ALFAVITA
 • Η Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας που οργανώθηκε από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου σε συνεργασία με τα σχολεία ευθύνης της  υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 3 Μαίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΜΙΝΙ του Δήμου Γαλατσίου.  Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής κος Δημήτρης Μπουραντάς  και στη συνέχεια έγιναν οι παρουσιάσεις των 8 προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Την Ημερίδα χαιρέτησε ο Δήμαρχος Γαλατσίου κος Μαρκόπουλος, η Προισταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΥΠΠΕΘ κα Λάππα και  ο Σχολικός Σύμβουλος κος Κατσίρας. Την Ημερίδα παρακολούθησαν  220 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί.
 • Οργάνωση από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία  Κωστοπούλου, Ομαδικής Συμβουλευτικής για τους αποφοίτους των Λυκείων ευθύνης της, στο χώρο του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου (Δημαρχείο Γαλατσίου) στις 27 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 με θέμα: "Η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου προυποθέτει γνώση και έγκυρη πληροφόρηση" (αρ. πρ. 12466/20-6-2017, Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας)
Δημιουργία, διαχείριση ιστοσελίδας
Γεωργία Κωστοπούλου
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π Γαλατσίου

Συνδέσεις

Επισκέψεις

Σήμερα 2

Χθες 3

Εβδομάδα 5

Μήνα 19

Όλες 6544

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012