Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

 

 

 • Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου στα σχολεία ευθύνης, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  από το ΚΕ.ΣΥ.Π. για την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (αρ. πρωτ. 15476/9-9-2016, ΔΔΕ Α΄Αθήνας)
 • Αποστολή των Πρακτικών της Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού που οργάνωσε η Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου και υλοποιήθηκε στις 21 & 22 Απριλίου 2016, στο Πολιτιστικό Κέντρο Καμίνι του Δήμου Γαλατσίου, στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄Αθήνας, για ανάρτηση  στις Ιστοσελίδες των σχολείων, για την ενημέρωση μαθητών και γονέων, με τις εισηγήσεις των Πανεπιστημιακών Καθηγητών και των Επαγγελματιών που  συμμετείχαν στη Διημερίδα (αρ. πρωτ. 15478/9-9-2016)
 • Παροχή Ατομικής Συμβουλευτικής στήριξης και Πληροφόρησης μαθητών και γονέων σε προκαθορισμένες συναντήσεις. Η Συμβουλευτική διαδικασία περιλαμβάνει τη Συμβουλευτική Συνέντευξη, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τη συζήτηση των συμπερασμάτων και την πληροφόρηση.
 • Αποστολή εγγράφου στα σχολεία ευθύνης με τον Προγραμματισμό και Οργάνωση επισκέψεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις σχολικές μονάδες ευθύνης (Γυμνάσια)  (αρ. πρωτ. 16361/20-9-2016 ΔΔΕ Α΄Αθήνας)
 • Οργάνωση και υλοποίηση, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, ενημερωτικής συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης της, που επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας στις 24/10/2016  (αρ. πρωτ. 18655/18-10-2016 ΔΔΕ Α΄Αθήνας).
 • Αποστολή, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, βοηθητικού υλικού  προς τα σχολεία ευθύνης της, με θέμα: "Πληροφορίες για το σχεδιασμό  Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας"  στις 19/10/2016 (αναλυτικά:Συνοπτικές οδηγίες, σχέδιο προγράμματος σε μορφή word,ενδεικτική θεματολογία, υπόδειγμα Πρακτικού, υπόδειγμα Διαβιβαστικού)
 • Οργάνωση και υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ  κα Κωστοπούλου, για τους εκπαιδευτικούς ΣΕΠ των ΕΠΑΛ  ευθύνης της, με θέμα:"Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας" στο  ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου στις 3/11/2016  (αρ. πρωτ. 18656/18-10-2016  ΔΔΕ Α΄ Αθήνας)
 • Οργάνωση και υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου Γεωργία για τους εκπαιδευτικούς  Αγωγής Σταδιοδρομίας των σχολείων ευθύνης της, στο ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου στις 21/11/2016 με θέμα:"Μεθοδολογία υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας" (αρ. πρωτ. 21256/16-11-2016 Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας). Δόθηκε υποστηρικτικό υλικό.
 • Οργάνωση και υλοποίηση Βιωματικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Αγωγής Σταδιοδρομίας από την υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία Κωστοπούλου για τους συντονιστές και συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας των σχολείων ευθύνης της, με θέμα: "Το βίωμα ενισχύει τη μάθηση, μαθαίνουμε καλύτερα αυτό που βιώνουμε παρά αυτό που βλέπουμε ή ακούμε" στις 5/12/2016 στο χώρο του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου.
 • Δημιουργία και αποστολή υποστηρικτικού υλικού (power point) από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο Βιωματικό σεμινάριο  Αγωγής Σταδιοδρομίας στις 5/12/2016, με   Βιωματικές ασκήσεις  στις 7/12/2016.
 • Αποστολή στις 15/12/2016, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, υποδειγμάτων και πληροφοριών σύνταξης Επαγγελματικής Μονογραφίας, για τη διευκόλυνση των  μαθητών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό  που οργανώνει το ΥΠΠΕΘ - Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για την αξιοποίηση του διαδικτύου στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό με θέμα "Δυνατότητες και προοπτικές του επαγγέλματος που θέλω να ακολουθήσω ή των επαγγελμάτων των γονιών μου μέσα από το Διαδίκτυο" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SID 2017 (αρ. πρωτ. 209563/Δ7,8-12-2016 ΥΠΠΕΘ)
 • Μέλος της κριτικής επιτροπής, η κα Γεωργία Κωστοπούλου, των έργων των μαθητών/τριών του Διαγωγισμού Διαγωνισμού SID 2017 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Δείγματα συμμετοχών των μαθητών/τριών των σχολείων ευθύνης της κας Κωστοπούλου:1ο ΓΕΛ Γαλατσίου  5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 72ο Γυμνάσιο Αθήνας 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου
 • Οργάνωση και υλοποίηση από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γ. Κωστοπούλου, ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  στα Γυμνάσια ευθύνης της, σε εφαρμογή του αρ. πρωτ. 129457/Δ7/04-08-2016 απόφασης τοτυ ΥΠΠΕΘ, 142817/Δ7/06-09-2016 απόφασης του ΥΠΠΕΘ και της αριθμ. πρωτ. 16361/20-09-2016 απόφασης της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας:  με θέμα: "Γνωρίζω τον εαυτό μου, αξιοποιώ τα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ, μαθαίνω να αναζητώ έγκυρη πληροφόρηση, μαθαίνω τον τρόπο λήψης απόφασης". Οι Ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες εκδηλώσεων των σχολείων, με χρήση ηλεκτρονικού υλικού και  τη συμμετοχή όλων των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου, των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών τους, στις παρακάτω ημερομηνίες:

15ο  Γυμνάσιο Αθήνας,  18/10/2016

21ο Γυμνάσιο Αθήνας,   25/10/2016

39ο Γυμνάσιο Αθήνας,   1/11/2016

40ο Γυμνάσιο Αθήνας,   8/11/2016

60ο Γυμνάσιο Αθήνας,   15/11/2016

72ο Γυμνάσιο Αθήνας,   25/11/2016

1ο Γυμνάσιο Αθήνας,     29/11/2016

2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,  7/12/2016

3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,  13/12/2016

4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,  21/12/2016

5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,  17/1/2017

6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου,  24/1/2017

 • Οργάνωση και υλοποίηση, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου, Επιμορφωτικού Σεμιναρίου (αρ. πρωτ. 2459 Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας) για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα: "Πορεία υλοποίησης,διαχείριση δυσκολιών, προγραμματισμός και τρόποι δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας"  στις  20.2.2017, ώρες 14.30 - 17.00 στο χώρο του ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου.
 • Επισκέψεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπευθύνου ΣΕΠ κ. Δ. Μαυραγάνη στα Γυμνάσια ευθύνης του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 129457/Δ7/04-08-2016,142817/Δ7/06-09-2016 αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ και της αριθμ. πρωτ. 16361/20-09-2016 απόφασης της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας:

      49ο Γυμνάσιο Αθήνας,  20/10/2017

      59ο Γυμνάσιο Αθήνας,  03/11/2016

      65ο Γυμνάσιο Αθήνας,  10/11/2016

      68ο Γυμνάσιο Αθήνας,  24/11/2016

      18ο Γυμνάσιο Αθήνας, 01/12/2016

      1ο  Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, 12/12/2016

      2ο  Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, 15/12/2016

      3ο  Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, 12/01/2017

      Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας, 26/01/2017

      Λεόντειο Γυμνάσιο, 09/02/2017

 • Προγραμματισμός και Οργάνωση Ενημερώσεων  με θέμα  την Επαγγελματική Εκπαίδευση  από την  Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία Κωστοπούλου  σε συνεργασία με το Διευθυντή του 1ου  ΕΠΑΛ Γαλατσίου κο Αλεξανδρή, του 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου κο  Βαλελή και το Διευθυντή του 4ου ΕΠΑΛ κο Πρίντεζη για τα Γυμνάσια ευθύνης της (αρ. πρωτ. 2458/10-2-2017 Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας)

          15ο Γυμνάσιο Αθήνας 28/2/2017

          21ο Γυμνάσιο Αθήνας 2/3/2017

          39ο Γυμνάσιο Αθήνας 7/3/2017

          40ο Γυμνάσιο Αθήνας 9/3/2017

          60ο Γυμνάσιο Αθήνας 14/3/2017

          72ο Γυμνάσιο Αθήνας 16/3/2017

          1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 17/3/2017

          2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 21/3/2017

          3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 23/3/2017

          4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 28/3/2017

          5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 30/3/2017

          6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 31/3/2017

 • Οργάνωση επισκέψεων από τον Υπεύθυνο ΣΕΠ κο Μαυραγάνη, στα Γυμνάσια ευθύνης του για την ενημέρωση των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου αναφορικά με τις σπουδές στα ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τους Διευθυντές του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας και 1ου και 4ου ΕΠΑΛ Αθήνας:

          65ο Γυμνάσιο Αθήνας 7/3/2017

          18ο Γυμνάσιο Αθήνας 27/3/2017

          49ο Γυμνάσιο Αθήνας 28/3/2017

          59ο Γυμνάσιο Αθήνας 29/3/2017

          3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαφέλφειας 30/3/2017

          68ο Γυμνάσιο Αθήνας 4/4/2017

          2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 30/3/2017

          Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας 24/4/2017

 • Ομαδική Συμβουλευτική και ενημέρωση των  μαθητών/τριών   της Β΄ΓΕ.Λ. όλων των σχολείων ευθύνης της  Υπεύθυνης  ΣΕΠ κας  Κωστοπούλου με θέμα: "Γνωρίζω τον εαυτό μου και μαθαίνω για την  πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ο.Π., Ε.Π., Μαθήματα Βαρύτητας, Πηγές Πληροφόρησης, Λήψη Απόφασης) στις αίθουσες εκδηλώσεων των Λυκείων με  χρήση  των  Νέων Τεχνολογιών, παρουσία των Διευθυντών τους και των εκπαιδευτικών:

          15ο ΓΕΛ Αθήνας 1/3/2017

          21ο ΓΕΛ Αθληνας 15/3/2017

          39ο ΓΕΛ Αθήνας 29/3/2017

          40ο ΓΕΛ Αθήνας 13/3/2017

          1ο ΓΕΛ Γαλατσίου 21/3/2017

          2ο ΓΕΛ Γαλατσίου 26/4/2017

          3ο ΓΕΛ Γαλατσίου 17/43/2017

          4ο ΓΕΛ Γαλατσίου 28/4/2017

 • Επισκέψεις στα Λύκεια ευθύνης του, από τον Υπεύθυνο ΣΕΠ κο Μαυραγάνη, και ενημέρωση των μαθητών/τριών τηα Α΄τάξης με θέμα: "Εκπαιδευτικό Σύστημα - Εισαγωή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση":

          2ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας 2/3/2017

          22ο ΓΕΛ Αθήνας 6/3/2017

          3ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας 9/3/2017

          65ο ΓΕΛ Αθήνας  16/3/2017

          ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας  23/3/2017

          59ο ΓΕΛ Αθήνας  27/3/2017

          49ο ΓΕΛ Αθήνας 27/3/2017

          18ο  ΓΕΛ Αθήνας 27/4/2017

 • Οργάνωση, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου,  Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού "ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ" στις 6 και 7 Απριλίου 2017 σε συνεργασία με τη ΔΔΕ Α΄Αθήνας και τη στήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Στη Διημερίδα θα γίνει παρουσίαση 12 Πολυτεχνικών και Πανεπιστημιακών Σχολών και 40  Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές. Τη Διημερίδα θα παρακολουθήσουν μαθητές/τριες από  10 σχολικές μονάδες, γονείς και εκπαιδευτικοί. Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΙΣΑ Σχετικά δημοσιεύματα:Δ.Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ ,Alfavita, Εφημερίδα ΠΑΛΜΟΣ του Δήμου Γαλατσίου(σελ. 11), Δήμος    Γαλατσίου  ΕΛΕΣΥΠ
 • Υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις 6 και 7 Απριλίου που οργάνωσε η Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου κα Γ. Κωστοπούλου, Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, σε συνεργασία με τα Λύκεια ευθύνης της και τη στήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Τη Διημερίδα παρακολούθησαν  840 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί σε 2 ημέρες, σε δύο συνεδριακές αίθουσες την κάθε ημέρα. Στη Διημερίδα έγιναν παρουσιάσεις  12 Πολυτεχνικών και Πανεπιστημιακών σχολών και 40 τμημάτων ΑΕΙ και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σχετικά δημοσιεύματα και φωτογραφικό υλικό  TourismPress Fonien.gr
 • Οργάνωση, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου,  ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, στις 3 Μαίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο "ΚΑΜΙΝΙ" του Δήμου Γαλατσίου, με παρουσίαση των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιήθηκαν στα σχολεία ευθύνης της, τη σχολική  χρονιά 2016 - 2017 και κεντρικό ομιλητή τον Πανεπιστημιακό Καθηγητή κο Μπουραντά. ΑΦΙΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σχετικά δημοσιεύματα:ΔΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ Δήμος Γαλατσίου ΕΛΕ.ΣΥ.Π. ALFAVITA
 • Η Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας που οργανώθηκε από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Κωστοπούλου σε συνεργασία με τα σχολεία ευθύνης της  υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 3 Μαίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΜΙΝΙ του Δήμου Γαλατσίου.  Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής κος Δημήτρης Μπουραντάς  και στη συνέχεια έγιναν οι παρουσιάσεις των 8 προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Την Ημερίδα χαιρέτησε ο Δήμαρχος Γαλατσίου κος Μαρκόπουλος, η Προισταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΥΠΠΕΘ κα Λάππα και  ο Σχολικός Σύμβουλος κος Κατσίρας. Την Ημερίδα παρακολούθησαν  220 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί.
 • Οργάνωση από την Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία  Κωστοπούλου, Ομαδικής Συμβουλευτικής για τους αποφοίτους των Λυκείων ευθύνης της, στο χώρο του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου (Δημαρχείο Γαλατσίου) στις 27 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 με θέμα: "Η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου προυποθέτει γνώση και έγκυρη πληροφόρηση" (αρ. πρ. 12466/20-6-2017, Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας)
Δημιουργία, διαχείριση ιστοσελίδας
Γεωργία Κωστοπούλου
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π Γαλατσίου

Συνδέσεις

Επισκέψεις

Σήμερα 0

Χθες 3

Εβδομάδα 9

Μήνα 58

Όλες 4953

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013
 • ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012

 

 

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2017

 ΑΦΙΣΑ

 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2016 2017

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017

αρ. πρωτ. 21995/25-11-2016, Πράξη 2η, Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΣ 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου Οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο Δεουδέ Αναστασία ΠΕ14.04 Παρασκευή 1.30-2.45 Σχολείο
ΑΣ 15ο Γυμνάσιο Αθήνας Γνωρίζω τον ευατό μου -Σχεδιάζω την επαγγελματική μου πορεία ΧΟΥΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ07 Τρίτη 14- 15.30 Σχολείο
Α.Σ 2ο  ΕΠΑΛ Γαλατσίου Παραγωγή και οργάνωση υλικού παρουσιάσεων των ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ Γαλατσίου ΒΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04 Δευτέρα 14 Σχολείο
Α.Σ 3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου Η προσωπικότητα κλειδί για τις μελλοντικές μου επιλογές ΓΑΛΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΊΝΑ ΠΕ17.01 ΠΑΓΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ20 ΚΟΥΡΉ ΠΑΝΑΓΏΤΑ ΠΕ03 Τρίτη Πέμπτη 13.25-14.10 Σχολείο
Α.Σ 1ο ΓΕΛ Γαλατσίου Από την ανακάλυψη του εαυτού μου στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής μου πορείας
ΤΣΙΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΜΠΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 Πέμπτη 14.οο-15.30 Αίθουσα πληροφορικής
Α.Σ 1ο  ΓΕΛ Γαλατσίου Γνωρίζω τον ευατό μου -Σχεδιάζω το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μου μέλλον ΜΠΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 ΧΑΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΕ02 ΒΟΣΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ19 και 03 Πέμπτη 14.00-15.30 Αίθουσα πληροφορικής
Α.Σ 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου Ανακαλύπτω τον εατό μου-Ανάπτυξη επαγγελμάτων που σχετίζονται με την ελιά και τα προιόντα της. ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ15 και 04.02 ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ04.01 Παρασκευή 13.30-15.00 βιβλιοθήκη
Α.Σ 4ο Γυμνάσιον Γαλατσίου Ένα όνειρο ζωής, ένας δρόμος, ένα τραγούδι ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16 Τρίτη Παρασκευή 13.25-14.05 Σχολείο


Τα ανωτέρω προγράμματα υλοποιούνται στα σχολεία ευθύνης της Υπεύθυνης  ΣΕΠ του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου, κας Γ. Κωστοπούλου, η οποία έχει και το συντονισμό τους.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

1ο  ΓΕ.Λ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Από την ανακάλυψη του εαυτού μου στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής μου πορείας

1ο ΓΕ.Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Γνωρίζω τον εαυτό μου - Σχεδιάζω το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μου μέλλον

Read More

 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015 - 2016

Έγκριση: Πράξη 2, αρ. πρωτ. 20104/30.11.2015, Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

 • 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: "Αναπτύσσω τις δεξιότητές μου και επιλέγω εκπαιδευτική πορεία", Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Χρονοπούλου Διονυσία, ΠΕ34, κάθε Τρίτη, 14.05 - 15.35
 • 4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: "Περιγραφή Επαγγελμάτων", Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ρουσουδιού Μαρία, ΠΕ16, συμμετέχει ο κος Βλάχος Δημήτριος, ΠΕ16, κάθε Τρίτη & Πέμπτη, 14.05 - 14.50
 • 2ο  ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου: "Επικαιροποίηση του σχολικού ιστότοπου με ψηφιακό υλικό για τις ειδικότητες του σχολείου μας", Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μυλωνά Αθηνά,ΤΕ0113/ΠΕ20, συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί: Αβραμάντη Ελένη, ΠΕ13, Καλατζή Γεωργία, ΠΕ06, κάθε Πέμπτη, 14.00 -15.30.

Το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων έχει η Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. κα Κωστοπούλου Γεωργία.

 

 

Read More
2014 - 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου: ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
Υπεύθυνοι εκπ/κοί: Βλάχος Δημήτριος, ΠΕ16, Νούλας Νικόλαος, ΠΕ19. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Δευτέρα και Τρίτη και ώρες 14.10 έως 14.55
 
39 Γυμνάσιο Αθήνας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
Υπεύθυνη εκπ/κός: Καλογεροπούλου Μαρία ΠΕ16, Συμμετέχοντες εκπ / κοί: Μελιτζάνη Αναστασία ΠΕ17.08, Αγιοπετρίτη Ευαγγελία ΠΕ05. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Δευτέρα 14.15 έως 15.40
 
 18 ΓΕΛ Αθήνας: ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. 
Υπεύθυνη εκπ / κός: Γκίκα Μαρουλή ΠΕ06, Συμμετέχουσα εκπ/κός: Λυκούδη Αγγιολίνα ΠΕ10. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 14.10 έως 14.55
 
1ο ΓΕΛ Γαλατσίου: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. 
Υπεύθυνη εκπ/κός: Ψαρρή Παρασκευή, ΠΕ04.01. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 14.10 έως 14.55
Το συντονισμό των παραπάνω προγραμμάτων είχε η Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.  του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου  κα Γεωργία Κωστοπούλου. 
 
(Αρ. Πρωτ. 167127 / Γ7, 10.15.2014)
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας:
 • Οι Υπεύθυνοι των ΚΕΣΥΠ ενημερώνουν τους Δ / ντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.
 • Ο Δ / ντής σε παιδαγωγική συνεδρίαση ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς.
 • Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα.
 • Η ομάδα επιλέγει το θέμα του προγράμματος.
 • Ακολουθεί ο σχεδιασμός
 • Οι εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας υποβάλλουν στη ΔΔΕ συμπληρωμένο το «Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος" (που επισυνάπτεται στην εγκύκλιο) αφού προηγουμένως ενημερώσουν τον Υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ. Μαζί με το Σχέδιο, για να εγκριθεί το πρόγραμμα, θα πρέπει να επισυνάπτονται: 1. Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους 2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο να αναγράφονται: ο τίτλος του προγράμματος, το ονοματεπώνυμο του εκπ / κού, ΠΕ ..., ημέρα και ώρες υλοποίησης, αν είναι για συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή αποζημίωση (μόνο οι ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)
 • Τα σχέδια εγκρίνονται από το Δ / ντή και το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και υποβάλλονται στους Υπευθύνους της ΔΔΕ προκειμένου να εισηγηθούν την εγκρισή τους.
 • Η διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μήνες
 • Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων
 • Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται ένα δίωρο εβδομαδιαίων το οποίο ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου και συνοδεύει το «Σχέδιο υποβολής προγράμματος"
 • Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι δύο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς με εξαίρεση των ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 οι οποίοι δεν δικαιούνται συμπλήρωση ωραρίου και ανταυτής θα λαμβάνουν δίωρη υπερωριακή αποζημίωση ανά εβδομάδα.
 • ΚΑΘΕ Εκπαιδευτικός μπορεί ΝΑ υλοποιεί εως ΔΥΟ Προγράμματα εκ Των οποίων ΤΟ ΕΝΑ Ως αναλαμβάνων.
 • κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο προγράμματα.
 • Οι Υπεύθυνοι / νες των ΚΕΣΥΠ και ο / η Δ / ντής / ντρια της σχολικής μονάδας ελέγχουν την υλοποίηση των εγκεκρμένων προγραμμάτων Α.Σ.
 • Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Δ / ντής της σχολικής μονάδας ενημερώνει εγγράφως τον Υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους.
 • Μετά την παραπάνω ενημέρωση από το Δ / ντή της σχολικής μονάδας χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης του Προγράμματος με τις υπογραφές του Δ / ντή Εκπαίδευσης και του Υπευθύνου του ΚΕΣΥΠ
 • Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ορίζεται ημέρα / ες παρουσίασης - προβολής των προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο
 • Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 στην ΔΔΕ.
 • Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να υπάρχει: έγκριση του φορέα από τη Δ / νση ΣΕΠΕΔ (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος) και η σύμφωνη γνώμη του Δ / ντή της σχολικής μονάδας. 
Read More

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2013 - 2014

Τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, σχολικού έτους 2013 - 2014, εγκρίθηκαν με την  Πράξη 1η αρ. πρωτ.  22465 / 13-12-2013  της ΔΔΕ Α Αθήνας. Τα εγκεκριμένα Προγράμματα, αρμοδιότητας του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου, είναι:

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: " Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ",
Υπεύθυνη εκπ/κός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΠΕ13, εθελοντική συμμετοχή: ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΕ02, (υλοποίηση: κάθε Τρίτη: 14,00 - 15,30)
 
1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : « ΑΝΑΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΥ -ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ":
Υπεύθυνη εκπ/κός:   ΤΣΙΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ17, εθελοντική συμμετοχή: ΜΠΟΥΤΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11, ΜΠΑΛΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 17, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ18, (υλοποίηση: κάθε Πέμπτη: 14,00 - 15,30)
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2013 -2014: 
6ου Γυμνασίου Γαλατσίου: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ
1ου ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
 
Το συντονισμό των παραπάνω προγραμμάτων είχε η Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία Κωστοπούλου.
 
 
Ημερίδα για το σχεδιασμό και την εκπόνηση πρότασης υλοποίησης προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας
την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14.30, στο ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου (αρ.πρωτ 20417 / 12.11.2013.), με τις παρακάτω εισηγήσεις :
 • Σχεδιασμός προγράμματος (συγκρότηση ομάδας, επιλογή θέματος, στόχοι, περιεχόμενο, συνεργασίες)
 •  Συμπλήρωση «Σχεδίου υποβολής προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας
 • Ωράριο υλοποίησης, διάρκεια και  τρόπος δημοσιοποίησης του  τελικού Προϊόντος στη  μαθητική κοινότητα και την τοπική  Κοινωνία
 • Μεθοδολογία και βιωματικοί Τρόποι λειτουργίας προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
 • Θεματολογία Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών Δρασστηριοτήτων για το σχ. έτος 2013 - 2014, αρ. πρωτ. 163790 / Γ7,31-10-2013
Read More

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2012 - 2013 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠ (ΑΡΙΘΜΟΣ 1,2,3,4,5 ή 6)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α

Κ

30ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

1

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ16

18

27

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΜΠΟΡΩ! ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ?

1

ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ11

6

9

1 ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

2

ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ12.01

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ12.10

Μπαλλίνης Νικόλαος

ΠΕ17.04 -ΤΕ01

19

5

 

Το συντονισμό των παραπάνω προγραμμάτων είχε η Υπεύθυνη ΣΕΠ κα Γεωργία Κωστοπούλου 

 

Read More

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2011 - 2012

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2011-2012

 • Ενημέρωση από το/τη Δ/ντή/τρια του σχολείου των εκπαιδευτικών για την δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας.

 • Ενημέρωση των μαθητών για την πρόθεση του σχολείου να υλοποιήσει πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας (στα Προγράμματα εφαρμόζεται βιωματική προσέγγιση των θεμάτων, ενθαρρύνεται η μαθητική πρωτοβουλία, η συνεργασία με την τοπική κοινωνία, καλλιεργείται η κριτική σκέψη) με το/τα όνομα/τα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και την ημέρα και τις ώρες υλοποίησης.

 • Έγγραφη ενημέρωση των γονέων για την πρόθεση του σχολείου να υλοποιήσει πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με το / τα όνομα / τα των εκπαιδευτικών και την ημέρα και ώρες λειτουργίας την εθελοντικής ομάδας (π.χ. Τετάρτη: 14.15 - 15.45μ.μ.) και τη συγκατάθεση τους για την συμμετοχή των παιδιών τους στην εθελοντική ομάδα.

 • Συγκροτείται εθελοντική μαθητική ομάδα είτε από ένα τμήμα, είτε μαθητές διαφορετικών τμημάτων ή και με τη συμμετοχή μαθητών από συνεργαζόμενο σχολείο.

 • Μετά τη συγκέντρωση των συγκαταθέσεων των γονιών και τη συγκρότηση της εθελοντικής ομάδας των μαθητών, σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ο Σύλλογος αποφασίζει για την υλοποίηση του προγράμματος και γράφεται Πρακτικό με το / τα όνομα / τα των εκπαιδευτικών που ανέλαβαν την υλοποίηση, (για την τρέχουσα σχολική χρονιά δεν προβλέπεται υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών), την ειδικότητά τους, το θέμα του προγράμματος, την ημέρα και τις ώρες υλοποίησης που θα είναι εκτός ωρών διδασκαλίας.

 • Μετά την απόφαση του Συλλόγου ο εκπαιδευτικός που ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος αρχίζει το σχεδιασμό υλοποίησης.

 • Ο εκπαιδευτικός που ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος συμπληρώνει το Σχέδιο Υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων και με διαβιβαστικό του σχολείου του το απευθύνει στον Υπεύθυνο Αγωγής Σταδιοδρομίας της Δ.Δ.Ε., Προκειμένου αυτός να εισηγηθεί την έγκριση του στην επιτροπή έγκρισης Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 • Συζήτηση και επιλογή του θέματος με το οποίο θα ασχοληθούν οι μαθητές π.χ. Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο

 • Συζήτηση για το τι είναι Ομάδα και τι Δυναμική της Ομάδας. Θεωρητική κατάρτιση εκπαιδευτικού ώστε να είναι ενήμερος για τις φάσεις λειτουργίας των Ομάδων και την αντιμετώπιση δυσκολιών που θα παρουσιαστούν.

 • Δημιουργία ομάδων εργασίας π.χ. 1η ομάδα: Το Τεχνολογικό Λύκειο, 2η: Το Γενικό Λύκειο, 3η: Παράγοντες που μας επηρεάζουν στην επιλογή της εκπαιδευτικής μας πορείας, 4η: Συνδέω τα ενδιαφέροντα μου με τις εκπαιδευτικές επιλογές μου

 • Συζήτηση συναισθημάτων στην ομάδα (από την εμπειρία στην ομαδική δουλειά)

 • Συλλογή πληροφοριών: διαδίκτυο, επιστημονικές ενώσεις, συνεντεύξεις, εκδόσεις, κ.λ.π.

 • Κατανομή υλικού ανά ομάδα

 • Επεξεργασία υλικού

 • Ενδιάμεση αξιολόγηση υλικού και κατάθεση εμπειριών και συναισθημάτων

 • Λήψη απόφασης

 • Δημιουργία κειμένου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

 • Επιλογή τρόπων παρουσίασης στην ολομέλεια (ολόκληρο το τμήμα, την τάξη, το σχολείο)

 • Αξιολόγηση εμπειρίας, κατάθεση συναισθημάτων και δεξιοτήτων που συνειδητοποιηθήκαν μέσα από την ομαδική εργασία  

Τρόποι παρουσίασης: power point, παίξιμο ρόλων, παρουσίαση βίντεο, κ.λ.π.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Πράξη 1η, αρ.πρωτ. 21151, 22/12/2011 Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας)

ΑΣ

30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: ΜΕΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ16

2

ΖΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ ΠΕ02

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

12:00 ή 14:15

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΑΤΣΩΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ11

2

   

ΤΕΤΑΡΤΗ

14:10

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΣ

26ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ 

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ09

2

   

ΔΕΥΤΕΡΑ

14:05

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΣ

ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.06

0

ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.21

 

ΠΕΜΠΤΗ

15:00

ΣΧΟΛΕΙΟ

  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2011/2012
ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καλαιτζή Αικατερίνη, ΠΕ14.06
 
 
26 ° ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ: Νεανική Επιχειρηματικότητα. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ξάνθη Χαρίκλεια, ΠΕ09
 
30ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Γνώσεις και Δεξιότητες για ισχυρές οικονομίες και κοινωνίες. Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος μάθησης. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Καλογεροπούλου Μαρία ΠΕ15
 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ: Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λατσώνα Ευγενία.
 
Read More